FAQs

Q?

Czym są inteligentne aplikacje?

A.

Analiza danych w obecnych czasach to nie tylko przetwarzanie danych liczbowych, chcemy analizować teksty, obrazy, filmy, dźwięk. Chcemy budować boty, które zastąpią pomogą w obsłudze sprzedaży komunikując się z użytkownikiem portalu, czy sklepu. To wszystko w tej chwili jest na wyciągnięcie ręki. Dzięki specjalnym interfejsom, które udostępniają zaawansowane algorytmy i modele z obszarów uczenia maszynowego, sieci neuronowych, czy też symulacji statystycznej, sztucznej inteligencji (ang. Artiffical Intelligence - AI), czy też nawet obszarów kognitywistyki (ang. Cognitive Science) firma TIDK buduje aplikacje, strony internetowe, czy też aplikacje mobilne wykonujące określone zadania z tych obszarów.

Q?

Big Data i hurtownia danych jest tym samym?

A.

Bardzo często Big Data w wyobrażeniu użytkowników to po prostu duże bazy danych, a to jest tożsame z hurtownią danych, bo czym niby jest hurtownia danych, jak nie dużą bazą danych. Nic bardziej mylnego. Bazy danych to rozwiązania najczęściej relacyjnej zaprojektowane w ten sposób by efektywnie wykonywać operację transakcyjne - OLTP, natomiast hurtownie danych są specjalnym rozwiązaniem umożliwiającym efektywne wykorzystywanie danych pod kątem raportów i to takich, które obejmują duże wolumeny danych. Hurtownie danych zaprojektowane są z wykorzystaniem np.: modelu gwiazdy, mają ściśle określony schemat. Big Data to natomiast całkiem inne podejście do danych. Nie jest tutaj istotny element transakcyjności, zakłada się dużą zmienność tych danych, nie ma wymogu sztywno określonego schematu przechowywanych danych, wolumen tych danych jest bardzo duży. Tak jak bazy danych wykorzystujemy w systemach transakcyjnych jak systemy ERP, czy też inne aplikacje operacyjne, transakcyjne, hurtownie danych do celów analityki zagregowanych danych transakcyjnych najczęściej pochodzących z wielu systemów transakcyjnych, to Big Data są danymi pochodzącymi z wielu nietypowych źródeł jak np.: historie ze stron www, logi z systemów i urządzeń, informację z sieci społecznościowych.

Q?

Czy rozwiązania Big Data Analytics i analiza strumieniowa mogą być tylko realizowane w chmurze?

A.

Oczywiście, że takiej konieczności nie ma. TIDK na ten przykład oferuje rozwiązanie Hortonworks w skład którego wchodzą między innymi Hadoop, Spark, HBase, Storm i wiele innych elementów do analizy, przetwarzania, wizualizacji i zarządzania danymi.

Rozwiązanie to może się integrować, czy też skalować z rozwiązaniami w chmurze Microsoft Azure, można budować rozwiązania hybrydowe, czy też migrować do HDInsight w Azure, albo na wirtualne maszyny.

Q?

Czy, żeby wdrożyć zaawansowaną analitykę w firmie niezbędne jest posiadanie hurtowni danych?

A.

Oczywiście istnienie centralnej hurtowni danych, zbierającej informację z różnych systemów źródłowych, czy też operacyjnych jest bardzo korzystnym rozwiązaniem, ale nie jedynym. Obecne technologie informatyczne dają możliwość definiowaniu różnego rodzaju źródła danych z systemu nie zintegrowanych ze sobą. Bardzo często jest nawet taka konieczność, gdyż w analizie danych chcielibyśmy wykorzystać dane z sieci Internet, portali społecznościowych, czy też urządzeń mobilnych. Zdecydowanie można zbudować różnego rodzaju systemy do wizualizacji, analizy danych, a także eksploracji tych danych.

Q?

Czy chcąc “szukać” wiedzy w swoich danych należy znać skomplikowane algorytmy eksploracji danych?

A.

Eksploracja danych to bardzo szeroki obszar nauki zawierający w sobie bardzo skomplikowane matematycznie i statystycznie teorię, elementy przetwarzania danych, uczenia maszynowego, a także wiele zagadnień z obszaru ekonomii. Oczywiście, gdy jest w organizacji osoba z takimi kompetencjami to ona może odpowiednio przygotować dane, dobrać odpowiednie algorytmy czy też modele np.: regresję liniową, sieci neuronowe, drzew decyzyjnych czy też reguł asocjacji. W innym wypadku warto skorzystać z takiej firmy jak nasza, gdzie architekt - konsultant pomoże dobrać i przygotować odpowiednie algorytmy do realizacji zakładanych zagadnień, przygotuje również mechanizmy monitorowania i zmieniania tych modeli wraz ze zmianą oczekiwań organizacji.

Q?

Jak i kiedy rozpocząć współpracę z TIDK?

A.

Pierwsze to sytuacja, kiedy w firmie jest potrzeba zbudowania systemu zaawansowanej analityki, kokpitów menadżerskich, wskaźników (KPI), czy też wizualizacji danych. Jeżeli chce się szukać wiedzy w swoich informacjach, predykcji danych, wykrywania anomalii, nadużyć, klasyfikację i grupowanie.

Drugi element to oczywiście różnego rodzaju rozwiązania klasy Business Intelligence i tutaj mamy do czynienia z systemami raportowania i wizualizacji danych, czyszczenie, integracja i konsolidacja danych, hurtownie danych, modele danych w tym OLAP i PowerBI (Tabular), rozwiązania Big Data. W tym rozwiązania Big Data w oparciu o OpenSource we własnej serwerowni (on-premise).

Trzecia sytuacja to potrzeba zbudowania rozwiązania Platformy Danych, czy to miałoby być optymalne składowanie danych w bazach dokumentowych, składowanie w chmurze, Big Data, czy też bazach relacyjnych, wraz z dużymi wymaganiami w zakresie wysokiej dostępności, aż po chęć zbudowania rozwiązań w oparciu o platformę danych, strumienie danych i serwisy.

Czwarta sytuacja to rozwój istniejących systemów Business Intelligence, baz danych. Optymalizacja rozwiązań w technologii Microsoft jak SQL Server, migracja rozwiązań do chmury, czy też konsolidacja istniejących rozwiązań.

Jak tylko pojawi się którakolwiek z tych sytuacji zalecamy kontakt z naszymi konsultantami, w celu porozmawiania o możliwościach rozwoju, czy też stworzenia potrzebnych rozwiązań.

Q?

Dlaczego Platforma danych a nie po prostu bazy danych?

A.

Obecne czasy to przyrost danych, który dotychczas na świecie nie miał miejsca. Dane pochodzą z wielu źródeł i musimy je w różny sposób przechowywać. Firmy przechowują dane pochodzące z systemów ERP, procesów produkcyjnych, sklepów internetowych, z informacji pochodzących z systemów CRM, ale także z urządzeń, czy też sieci internet. Same bazy danych stały się nie wystarczającym elementem do przechowywania danych, a tym bardziej ich efektywnego później przetwarzania. Oczekiwania biznesu rosną, skomplikowanie procesów i analizy danych rośnie stąd składowanie danych w tzw. chmurze, przetwarzanie danych online w formie serwisów webowych, cała rodzina rozwiązań Big Data, bazy danych dokumentowe, czy też przetwarzanie strumieni danych w czasie rzeczywistym. Stąd właśnie platforma danych, gdzie oczywiście jest miejsce dla baz danych relacyjnych, ale pojawia się dużo więcej innych rozwiązań w zależności od potrzeb.

Q?

Co jest w tym takiego innowacyjnego?

A.

Oczywistą rzeczą jest to, iż rozwój wymusza organizację, przedsiębiorstwa, instytucje na wdrażanie różnych informatycznych rozwiązań, ale nie one same w sobie są czymś innowacyjnym. Innowacyjność, którą proponuje TIDK to wykorzystanie najnowszych technologii, algorytmów, metod do eksploracji danych, szukania wiedzy, zaawansowanej analityki, budowania wizualizacji i raportów w tym na urządzeniach mobilnych, by organizacja miała wiedzę, której nie ma dotychczas, miała narzędzia do wspomagania decyzji i mogła szybciej od konkurencji reagować na zamiany i trendy.

Q?

Firma nie zatrudnia matematyków, statystyków ani też innych naukowców, czy może myśleć o zaawansowanej analityce?

A.

Również takim firmom TIDK może pomóc, mamy bardzo duże kompetencje w zakresie zaawansowanej analityki, jesteśmy wstanie zrobić właściwą analizę potrzeb pod kątem zaawansowanej analityki, eksploracji danych i szukaniu wiedzy, zaproponować kierunki, stworzyć projekt, przygotować dane, zbudować i przetestować modele, przygotować analizy, raporty i wizualizację danych. Więc firma nie musi posiadać jakiś specjalnych kompetencji, by myśleć o zaawansowanej analityce, by uzyskać przewagę rynkową poprzez wiedzę.