Jak i kiedy rozpocząć współpracę z TIDK?

Pierwsze to sytuacja, kiedy w firmie jest potrzeba zbudowania systemu zaawansowanej analityki, kokpitów menadżerskich, wskaźników (KPI), czy też wizualizacji danych. Jeżeli chce się szukać wiedzy w swoich informacjach, predykcji danych, wykrywania anomalii, nadużyć, klasyfikację i grupowanie.

Drugi element to oczywiście różnego rodzaju rozwiązania klasy Business Intelligence i tutaj mamy do czynienia z systemami raportowania i wizualizacji danych, czyszczenie, integracja i konsolidacja danych, hurtownie danych, modele danych w tym OLAP i PowerBI (Tabular), rozwiązania Big Data. W tym rozwiązania Big Data w oparciu o OpenSource we własnej serwerowni (on-premise).

Trzecia sytuacja to potrzeba zbudowania rozwiązania Platformy Danych, czy to miałoby być optymalne składowanie danych w bazach dokumentowych, składowanie w chmurze, Big Data, czy też bazach relacyjnych, wraz z dużymi wymaganiami w zakresie wysokiej dostępności, aż po chęć zbudowania rozwiązań w oparciu o platformę danych, strumienie danych i serwisy.

Czwarta sytuacja to rozwój istniejących systemów Business Intelligence, baz danych. Optymalizacja rozwiązań w technologii Microsoft jak SQL Server, migracja rozwiązań do chmury, czy też konsolidacja istniejących rozwiązań.

Jak tylko pojawi się którakolwiek z tych sytuacji zalecamy kontakt z naszymi konsultantami, w celu porozmawiania o możliwościach rozwoju, czy też stworzenia potrzebnych rozwiązań.

Comments are closed.