Czy chcąc “szukać” wiedzy w swoich danych należy znać skomplikowane algorytmy eksploracji danych?

Eksploracja danych to bardzo szeroki obszar nauki zawierający w sobie bardzo skomplikowane matematycznie i statystycznie teorię, elementy przetwarzania danych, uczenia maszynowego, a także wiele zagadnień z obszaru ekonomii. Oczywiście, gdy jest w organizacji osoba z takimi kompetencjami to ona może odpowiednio przygotować dane, dobrać odpowiednie algorytmy czy też modele np.: regresję liniową, sieci neuronowe, drzew decyzyjnych czy też reguł asocjacji. W innym wypadku warto skorzystać z takiej firmy jak nasza, gdzie architekt - konsultant pomoże dobrać i przygotować odpowiednie algorytmy do realizacji zakładanych zagadnień, przygotuje również mechanizmy monitorowania i zmieniania tych modeli wraz ze zmianą oczekiwań organizacji.

Comments are closed.