Big Data i hurtownia danych jest tym samym?

Bardzo często Big Data w wyobrażeniu użytkowników to po prostu duże bazy danych, a to jest tożsame z hurtownią danych, bo czym niby jest hurtownia danych, jak nie dużą bazą danych. Nic bardziej mylnego. Bazy danych to rozwiązania najczęściej relacyjnej zaprojektowane w ten sposób by efektywnie wykonywać operację transakcyjne - OLTP, natomiast hurtownie danych są specjalnym rozwiązaniem umożliwiającym efektywne wykorzystywanie danych pod kątem raportów i to takich, które obejmują duże wolumeny danych. Hurtownie danych zaprojektowane są z wykorzystaniem np.: modelu gwiazdy, mają ściśle określony schemat. Big Data to natomiast całkiem inne podejście do danych. Nie jest tutaj istotny element transakcyjności, zakłada się dużą zmienność tych danych, nie ma wymogu sztywno określonego schematu przechowywanych danych, wolumen tych danych jest bardzo duży. Tak jak bazy danych wykorzystujemy w systemach transakcyjnych jak systemy ERP, czy też inne aplikacje operacyjne, transakcyjne, hurtownie danych do celów analityki zagregowanych danych transakcyjnych najczęściej pochodzących z wielu systemów transakcyjnych, to Big Data są danymi pochodzącymi z wielu nietypowych źródeł jak np.: historie ze stron www, logi z systemów i urządzeń, informację z sieci społecznościowych.

Comments are closed.