Czy, żeby wdrożyć zaawansowaną analitykę w firmie niezbędne jest posiadanie hurtowni danych?

Oczywiście istnienie centralnej hurtowni danych, zbierającej informację z różnych systemów źródłowych, czy też operacyjnych jest bardzo korzystnym rozwiązaniem, ale nie jedynym. Obecne technologie informatyczne dają możliwość definiowaniu różnego rodzaju źródła danych z systemu nie zintegrowanych ze sobą. Bardzo często jest nawet taka konieczność, gdyż w analizie danych chcielibyśmy wykorzystać dane z sieci Internet, portali społecznościowych, czy też urządzeń mobilnych. Zdecydowanie można zbudować różnego rodzaju systemy do wizualizacji, analizy danych, a także eksploracji tych danych.

Comments are closed.