Dlaczego Platforma danych a nie po prostu bazy danych?

Obecne czasy to przyrost danych, który dotychczas na świecie nie miał miejsca. Dane pochodzą z wielu źródeł i musimy je w różny sposób przechowywać. Firmy przechowują dane pochodzące z systemów ERP, procesów produkcyjnych, sklepów internetowych, z informacji pochodzących z systemów CRM, ale także z urządzeń, czy też sieci internet. Same bazy danych stały się nie wystarczającym elementem do przechowywania danych, a tym bardziej ich efektywnego później przetwarzania. Oczekiwania biznesu rosną, skomplikowanie procesów i analizy danych rośnie stąd składowanie danych w tzw. chmurze, przetwarzanie danych online w formie serwisów webowych, cała rodzina rozwiązań Big Data, bazy danych dokumentowe, czy też przetwarzanie strumieni danych w czasie rzeczywistym. Stąd właśnie platforma danych, gdzie oczywiście jest miejsce dla baz danych relacyjnych, ale pojawia się dużo więcej innych rozwiązań w zależności od potrzeb.

Comments are closed.