Analiza strumieni danych

Wiele danych dociera do nas w czasie rzeczywistym w postaci strumienia. Przykładem mogą być informacje dotyczące ruchu w sieci, obrazy z kamer, sygnały z czujników, wszelakiego rodzaju urządzenia podłączone do sieci Internet z grupy Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things - IoT) to właśnie informacja przychodząca w postaci strumienia danych. Korzyść z takich źródeł danych to najczęściej nie fakt, że zbieramy ogrom danych, ale że mamy informację w czasie rzeczywistym. Przykładów można mnożyć mnóstwo analiza ruchu klientów w sklepie internetowym i dynamiczne reklamy, dane z urządzeń i predykcja wystąpienia awarii, czy też anomalii, rozpoznawanie obrazów i alert związany z wystąpieniem określonego zdarzenia, dane z kart kredytowych i próby defraudacji. Taka analiza strumienia danych w czasie rzeczywistym daje ogromne korzyści biznesowe dla organizacji. Analizę danych strumieniowych realizujemy w oparciu o rozwiązania na Microsoft na platformie Azure, ale także w oparciu o Apache Spark, który może pracować w chmurze, albo na serwerach klienta.

Comments are closed.