Kokpity menadżerskie i wskaźniki KPI

Rozwiązania Business Intelligence oceniamy tak naprawdę poprzez możliwości szybkiego analizowania sytuacji organizacji, najefektywniejszym i praktycznym rozwiązaniem jest utworzenie odpowiednich kokpitów menadżerskich (ang. dashboards), które umożliwiają oglądanie wykresów, wskaźników, ewentualnie drążenie danych przechodząc do szczegółów.
Ważnym elementem takich kokpitów są wskaźniki kluczowe wydajności (ang. Key Performance Indicator) pokazujące poszczególne obszary organizacji. Dzięki nim mamy jedną wersję prawdy w całej organizacji, a także szybką analizę stanu poszczególnych procesów.
Wskaźniki takie są wykorzystywane w wielu metodykach zarządzania, jak chociażby six sigma.

Comments are closed.