Wizualizacja danych

Wizualizacja danych to jeden z podstawowych rezultatów analizy, przetwarzania i badania danych. To właśnie dzięki wizualizacji bardzo często dostrzegamy, rzeczy, których wcześniej na podstawie samych danych nie dostrzegliśmy. Do wizualizacji danych naszych klientów wykorzystujemy różne rozwiązania od komercyjnych rzeczy dostępnych na serwerach klientów, por rozwiązania w chmurze. Dostępne są wizualizacje w rozwiązaniach Open Source, ale także tworzymy własne aplikacje, czy strony webowe wyświetlające bardziej skomplikowane czy dynamiczne wizualizacje.

Comments are closed.