Services

 • ETL, integracja i jakość danych

  ETL, integracja i jakość danych

  Proces ETL (ang. Extract Transform Load) jest bardzo ważnym elementem rozwiązań hurtowni danych. To dzięki procesom ETL dane przygotowane w…

  More Info

 • Inteligentne aplikacje

  Inteligentne aplikacje

  Rozwój sztucznej Inteligencji, a w szczególności uczenia maszynowego, sieci neuronowych i deep learningu spowodowały dostępność rozwiązań, które można integrować z…

  More Info

 • Kokpity menadżerskie i wskaźniki KPI

  Kokpity menadżerskie i wskaźniki KPI

  Rozwiązania Business Intelligence oceniamy tak naprawdę poprzez możliwości szybkiego analizowania sytuacji organizacji, najefektywniejszym i praktycznym rozwiązaniem jest utworzenie odpowiednich kokpitów…

  More Info

 • Migracja danych do chmury

  Migracja danych do chmury

  Coraz większą popularnością cieszą się usługi chmur publicznych najbardziej popularne to rozwiązania firm Microsoft - Azure, Amazon, oraz Google. Firm,…

  More Info

 • Business Intelligence

  Business Intelligence

  Systemy klasy Business Intelligence jest bardzo ogólnym pojęciem, najczęściej rozumiemy przez to zbiór zintegrowanych systemó w jedno kompleksowe rozwiązanie. Może…

  More Info

 • Raporty na urządzeniach mobilnych

  Raporty na urządzeniach mobilnych

  Dla wielu osób podstawowym narzędziem pracy są urządzenia mobilne, to znaczy smartfony, tablety. To właśnie na nich chcemy mieć raporty,…

  More Info

 • Analiza strumieni danych

  Analiza strumieni danych

  Wiele danych dociera do nas w czasie rzeczywistym w postaci strumienia. Przykładem mogą być informacje dotyczące ruchu w sieci, obrazy…

  More Info

 • Wizualizacja danych

  Wizualizacja danych

  Wizualizacja danych to jeden z podstawowych rezultatów analizy, przetwarzania i badania danych. To właśnie dzięki wizualizacji bardzo często dostrzegamy, rzeczy,…

  More Info

 • Grafowe bazy danych

  Grafowe bazy danych

  Wiele danych w sposób naturalny są w postaci grafów, drzew, czy sieci. Często istnieje możliwość przełożyć dane do postaci grafowej,…

  More Info