Portfolio Category: Business Intelligence

ETL, integracja i jakość danych

Proces ETL (ang. Extract Transform Load) jest bardzo ważnym elementem rozwiązań hurtowni danych. To dzięki procesom ETL dane przygotowane w odpowiedni sposób trafiają do hurtowni. Oczywiście dane te mogą pochodzić z wielu różnych źródeł. To dzięki procesom ETL i wspólnej hurtowni danych mamy integracje informacji. Integrować można dane też na inne sposoby, np. na poziomie…
Czytaj

Kokpity menadżerskie i wskaźniki KPI

Rozwiązania Business Intelligence oceniamy tak naprawdę poprzez możliwości szybkiego analizowania sytuacji organizacji, najefektywniejszym i praktycznym rozwiązaniem jest utworzenie odpowiednich kokpitów menadżerskich (ang. dashboards), które umożliwiają oglądanie wykresów, wskaźników, ewentualnie drążenie danych przechodząc do szczegółów. Ważnym elementem takich kokpitów są wskaźniki kluczowe wydajności (ang. Key Performance Indicator) pokazujące poszczególne obszary organizacji. Dzięki nim mamy jedną wersję…
Czytaj

Business Intelligence

Systemy klasy Business Intelligence jest bardzo ogólnym pojęciem, najczęściej rozumiemy przez to zbiór zintegrowanych systemó w jedno kompleksowe rozwiązanie. Może to być hurtownia danych z procesami ETL, model danych zrealizowany np w postaci kostki OLAP, do tego system raportowania i wizualizacji danych, ale mogą to być również rozwiązania klasy Self-BI, czyli stworzony model w Excel…
Czytaj

Raporty na urządzeniach mobilnych

Dla wielu osób podstawowym narzędziem pracy są urządzenia mobilne, to znaczy smartfony, tablety. To właśnie na nich chcemy mieć raporty, wizualizację, czy wskaźniki naszej organizacji. Naszym klientom oferujemy kolka różnych rozwiązań raportowania i wizualizacji danych na urządzeniach mobilnych. Wszystko to zależy od sposobu pracy, potrzeb analitycznych, czy też możliwości technicznych, jak np dostęp do sieci…
Czytaj