Portfolio Tag: DWH

Business Intelligence

Systemy klasy Business Intelligence jest bardzo ogólnym pojęciem, najczęściej rozumiemy przez to zbiór zintegrowanych systemó w jedno kompleksowe rozwiązanie. Może to być hurtownia danych z procesami ETL, model danych zrealizowany np w postaci kostki OLAP, do tego system raportowania i wizualizacji danych, ale mogą to być również rozwiązania klasy Self-BI, czyli stworzony model w Excel…
Czytaj