Flaga - Unia Europejska
Wróć
04.01.2023

Mundial w Katarze czy tysiąc rakiet NASA? – monitoring śladu węglowego

ESG

Mundial w Katarze czy tysiąc rakiet NASA? – monitoring śladu węglowego

Zrównoważony rozwój przez ostatnie lata odmieniany jest przez wszystkie przypadki. Nic dziwnego -w skali globalnej to wyzwanie wymagające, wielowymiarowe, angażujące wszystkich uczestników rynku. Choć obserwujemy rosnącą świadomość konieczności refleksji przedsiębiorstw nad ich oddziaływaniem na obszary związane ze środowiskiem, społeczną odpowiedzialnością i ładem korporacyjnym, jedynie niespełna połowa z ankietowanych przez EY organizacji[1] przełożyło strategie zrównoważonego rozwoju na obszary funkcjonowania biznesu. Ów wzrost poczucia odpowiedzialności wynika nie tylko z presji prawnych regulatorów i wymagań świadomych konsumentów (na decyzje zakupowe klientów w coraz większym zakresie wpływają oceny marek pod kątem ich polityk, choćby CSR) ale także (i ten nacisk ma tendencję rosnącą) inwestorów i kredytodawców. W roku 2023 związany z nią akronim ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) z całą pewnością będzie częściej gościł w myślach i na ustach osób odpowiedzialnych za zarządzanie korporacjami. Wnikliwa ocena wpływu firmy na otoczenie i mierzenie postępów na ścieżce do zrównoważonego rozwoju wchodzi właśnie na zupełnie nowy poziom. 

OBOWIĄZEK

Choć obowiązek raportowania działań z zakresu ujawniania modelu biznesowego, istotnych ryzyk oraz kluczowych wskaźników efektywności dotyczy bezpośrednio jedynie dużych jednostek oraz grup kapitałowych (w formule stosuj lub wyjaśnij), to tę odpowiedzialność bierze na siebie dobrowolnie coraz więcej podmiotów gospodarczych. Wdrażanie tych polityk może mieć w optyce przedsiębiorców różne źródła i cele (od niemierzalnych – jak biznesowa empatia, przez marketingowy wizerunek firmy po zdecydowanie policzalne jak koszty finansowania, czy wycena przedsiębiorstwa). Bez względu na nie, raportowanie wskaźników niefinansowych dotyczy trzech wspomnianych wcześniej aspektów: ochrony środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialność biznesu i ładu korporacyjnego.

Choć obowiązek raportowania działań z zakresu ujawniania modelu biznesowego, istotnych ryzyk oraz kluczowych wskaźników efektywności dotyczy bezpośrednio jedynie dużych jednostek oraz grup kapitałowych (w formule stosuj lub wyjaśnij), to tę odpowiedzialność bierze na siebie dobrowolnie coraz więcej podmiotów gospodarczych. Wdrażanie tych polityk może mieć w optyce przedsiębiorców różne źródła i cele (od niemierzalnych – jak biznesowa empatia, przez marketingowy wizerunek firmy po zdecydowanie policzalne jak koszty finansowania, czy wycena przedsiębiorstwa). Bez względu na nie, raportowanie wskaźników niefinansowych dotyczy trzech wspomnianych wcześniej aspektów: ochrony środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialność biznesu i ładu korporacyjnego.

ZAKRES

Dotychczas w dokumentach raportowych pojawiały się dwa zakresy, dotyczące łącznej emisji od wytworzenia do momentu zbycia produktu (craddle to gate), zarówno bezpośrednio w przedsiębiorstwie, jak i powstałe w wyniku importu elektryczności, ciepła, pary czy chłodu. Od stycznia 2023 – będący dotychczas dobrowolnym – jako obowiązkowy pojawia się ZAKRES 3 – najbardziej złożony, który dotyczy pozostałych emisji pośrednich, będących poza kontrolą organizacji, ale uwzględniający cały łańcuch wartości (craddle to grave). 

WYZWANIA I PUŁAPKI

Trudnością, z jaką spotykają się przedsiębiorcy raportujący w ramach ESG, jest prowadzenie rzetelnych, opartych o sprawdzone metodyki i wiarygodne wskaźniki obliczeń emisji w ekwiwalencie CO2. Obietnice dostawców gotowych, pudełkowych rozwiązań kuszą płynnym wdrożeniem i szybkim osiągnięciem efektów. Po zakupie zwykle okazuje się, że organizacja nie jest gotowa operacyjnie na implementację i w praktyce potrzebne jest wsparcie w zrozumieniu zarówno wymagań i metod, jak i technicznego dostępu do źródeł danych.

Biorąc pod uwagę, że prace pozwalające na uzyskanie wartościowych wyników mogą trwać kilka-kilkanaście tygodni, angażowanie w nie własnych zasobów wydaje się przedsięwzięciem obarczonym sporym ryzykiem. Rozsądniejszą wydaje się współpraca z partnerem dysponującym odpowiednim zapleczem technologicznym, doświadczeniem w przekształcaniu danych w wiedzę oraz ich zarządzaniu (Data Governance).

Uwzględnienie czynników ESG może być traktowane jako klucz do szerszej transformacji a na poziomie strategii przedsiębiorstwa pozwalać na istotne zwiększenie szans na jego sukces w perspektywie długofalowej – ryzyka kontrolowane mogą generować niższe koszty na poziomie prewencji i zarządzania proaktywnego. 

ŚWIADOMOŚĆ

Prócz tego, wiedza na temat ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska potrafi działać na wyobraźnię. Zorganizowanie ubiegłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze wiązało się z produkcją 3,6 mln ton CO2. Równe temu jest wystrzelenie tysiąca rakiet SLS przez NASA lub… jeden głęboki oddech połowy ludzkości 😊

Trzeba mierzyć – warto wiedzieć.

W TIDK realizujemy personalizowane projekty monitorowania śladu węglowego, więc jeśli ten temat nie został jeszcze zaadresowany w Twojej organizacji – umów się z nami na krótkie (30min) spotkanie. Opowiemy o naszym podejściu, kompleksowym zakresie wsparcia oraz ROI z inwestycji w analitykę śladu węglowego dopasowaną do charakteru organizacji.

Partnerstwa

tidk logo

Bałtycka 6
61-013 Poznań