Flaga - Unia Europejska

Nowoczesna Platforma Analityczna

Stworzona po to, by szerzyć i demokratyzować
potencjał sztucznej inteligencji

Celem projektu jest opracowanie platformy AIndustry, której zadaniem jest wspieranie polskich przedsiębiorstw produkcyjnych w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania produkcją.

AIndustry umożliwi monitorowanie produkcji, prognozowanie zapotrzebowania, optymalizację stanów magazynowych i planów produkcyjnych oraz wczesne wykrywanie i przewidywanie awarii.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw. Szybka Ścieżka

Nazwa programu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Nazwa beneficjenta

TIDK Sp. z o.o.

Wartość projektu

4 745 025,00 PLN

Wartość dofinansowania

3 517 605,00 PLN

Okres realizacji

2021 – 2023


Produkty

Zaprojektowane, by pomagać

AIndustry logo

Wszystko, co sztuczna inteligencja może zrobić dla Twojego przedsiębiorstwa

Sensitivity logo

Hiperpersonalizacja wykorzystująca mechanizmy psychologii poznawczej oparta o sztuczną inteligencję

ai4 bio logo

Stworzone, by podnieść jakość życia i zdrowia dzięki sile sztucznej inteligencji

Partnerstwa

tidk logo

Bałtycka 6
61-013 Poznań