Flaga - Unia Europejska

Nowoczesna platforma do zarządzania relacjami

Hiperpersonalizacja oparta o sztuczną inteligencję wykorzystująca
mechanizmy psychologii poznawczej i dane behawioralne klientów

Celem projektu jest opracowanie opartej o sztuczną inteligencję platformy Sensitivity, której zadaniem jest wpieranie przedsiębiorstw w podejmowaniu decyzji dotyczących dynamicznego zarządzania procesem relacji i obsługi klienta na podstawie analizy danych operacyjnych oraz behawioralnych.

Sensitivity umożliwi profilowanie klientów na podstawie danych operacyjnych i behawioralnych, uzyskanie rekomendacji w zakresie ofert, reklam, customer journey i form interakcji marketingowych, a także analizę churn. Poszczególne funkcjonalności zrealizowane zostaną poprzez zastosowanie odpowiednich algorytmów sztucznej inteligencji wspartych wiedzą dziedzinową z zakresu psychologii sprzedaży, w tym teorii wywierania wpływu społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw. Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe

Nazwa programu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nazwa beneficjenta

TIDK Sp. z o.o.

Wartość projektu

5 638 656,25 PLN

Wartość dofinansowania

4 218 237,50 PLN

Okres realizacji

01.02.2023 – 31.12.2023


Produkty

Zaprojektowane, by pomagać

AIndustry logo

Wszystko, co sztuczna inteligencja może zrobić dla Twojego przedsiębiorstwa

Sensitivity logo

Hiperpersonalizacja wykorzystująca mechanizmy psychologii poznawczej oparta o sztuczną inteligencję

ai4 bio logo

Stworzone, by podnieść jakość życia i zdrowia dzięki sile sztucznej inteligencji

Partnerstwa

tidk logo

Bałtycka 6
61-013 Poznań