Flaga - Unia Europejska

E-commerce & Retail

Warsztat strategiczny

Business case

Dla Zarządu polskiej grupy kapitałowej specjalizującej się w segmencie dóbr luksusowych przeprowadziliśmy warsztat wspierający budowę strategii data-driven koncentrujący się na wypracowaniu kierunku rozwoju analityki w organizacji oraz rekomendacji długofalowego planu działań.

Rozwiązanie:

  • Burza mózgów, umożliwiająca zmapowanie potrzeb organizacji względem możliwości,
  • Analiza wewnętrznych źródeł danych oraz wstępny dobór koncepcji wykorzystania danych,
  • Roadmapa pokazująca korzyści i możliwe ścieżki rozwoju analityki wraz z rekomendacją dalszych działań.

Efekt:

  • Ugruntowanie wiedzy na temat wartości i znaczenia analityki, ocenę poziomu as-is organizacji oraz zdefiniowanie priorytetów biznesowych.
  • Projekt zmapowanych krótko- i długoterminowych celów wraz z rekomendacjami dot. ich wdrożenia.
  • Przekazana wiedza i wypracowane rezultaty zostały wykorzystane jako fundament strategii rozwoju organizacji na kolejne lata.

Business Case

Pobierz opis

Podcast

PODCAST Łukasza Grali

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Uzupełnij dane poniżej, skontaktujemy się z Tobą najbszybciej, jak to możliwe.


Partnerstwa

tidk logo

Bałtycka 6
61-013 Poznań