Flaga - Unia Europejska

Supply Chain

Redesign hurtowni danych

Business case

Prekursor usługi samoobsługowych punktów nadania i odbioru paczek, zwrócił się z prośbą o audyt i ocenę projektu hurtowni danych, zaimplementowanej przez firmę zewnętrzną, ze względu na problemy wydajnościowe. Wyniki analiz pokazały, że architektura nie została zaprojektowana zgodnie z powszechnymi standardami. 

TIDK na podstawie szeregu badań było w stanie zarekomendować najlepsze podejścia do przeprojektowania istniejącej hurtowni oraz stosowanych technologii chmurowych. Dodatkowo, wykorzystaliśmy symulacje oraz analizę różnych scenariuszy pod kątem przyszłego rozwoju potrzeb, wolumenów danych oraz kosztów chmury. Końcowy etap projektu obejmował przygotowanie i implementację nowego, kompleksowego procesu składowania i przetwarzania danych typu Big Data.

Rozwiązanie:

  • analiza i redesign istniejącej hurtowni danych pod kątem wydajności, potrzeb biznesowych i kosztów,
  • rekomendacje dotyczące efektywnego wykorzystania Azure Synapse Analytics,
  • projekt i implementacja nowoczesnego modelu danych dla przetwarzania dużych zbiorów danych i ich wizualizacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Efekt:

  • projekt i implementacja nowoczesnego modelu danych dla przetwarzania dużych zbiorów danych i ich wizualizacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego,
  • optymalizacja kosztów przetwarzania i wykorzystywanych usług cloud.

Business Case

Pobierz opis

Podcast

PODCAST Łukasza Grali

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Uzupełnij dane poniżej, skontaktujemy się z Tobą najbszybciej, jak to możliwe.


Partnerstwa

tidk logo

Bałtycka 6
61-013 Poznań